Strona Bursy Międzyszkolnej została zmieniona
zgodnie ze zmianą nazwy tej placówki
i przeniesiona na nowe miejsce.
Obecnie placówka nazywa się
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
i powyższy link prowadzi do jej strony.